ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่ www.Thonglorpetmart.com เว็บไซต์และชื่อโดเมนนี้ได้รับการจัดการและเป็นเจ้าของโดยบริษัท  ……..CO. LTD., หมายเลขการขึ้นทะเบียน …………. (โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ)

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “การใช้บริการ”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (เรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) สำหรับการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ทองหล่อเพ็ทมาร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 ทองหล่อเพ็ทมาร์ท และโลโก้ทองหล่อเพ็ทมาร์ทถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ………Co., Ltd. (เครื่องหมายการค้า) ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟิก โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้าและการบริการ (เนื้อหา) เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดยบริษัท ……..Co., Ltd. ห้ามมิให้ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหา หรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ……..Co., Ltd. หรือตามที่กฎหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะบริษัท ……..Co., Ltd.

1.2 คุณต้องไม่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดๆก็ตามของเว็บไซต์ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทองหล่อเพ็ทมาร์ท

 1. การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม

2.1คุณต้องไม่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดๆก็ตามของเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทองหล่อเพ็ทมาร์ท

 • เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคล (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) เนื้อหาของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทองหล่อเพ็ทมาร์ท ทองหล่อเพ็ทมาร์ทจะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การรับประกันใดๆ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์ การบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆ หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลผู้นั้นเอง
 1. ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า
 • ในการสั่งซื้อ คุณสามารถทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อม การค้ำประกันหรือการนำเสนอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาการจัดส่ง อาจเกิดความล่าช้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับความล่าช้าของบริษัทขนส่ง หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา โปรดดูที่การจัดส่งสินค้าหรือการคืนสินค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ข้อตกลงของเรา

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้า คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ อีเมล์นี้จะเป็นเพียงการรับทราบ จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงของการสั่งซื้อสินค้าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการอนุมัติจากเรา และเราได้หักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณแล้ว

 

 

 1. การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง

5.1 ทองหล่อเพ็ทมาร์ทพยายามทำให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียด คำอธิบายและราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดของการประมวลผล) อาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากคุณได้ทำการชำระเงินก่อนที่การสั่งซื้อถูกยกเลิก คุณจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน

5.2 ราคาของสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะถูกแสดงแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน ‘ยอดรวม’

5.3 การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา, การจัดส่งสินค้า, เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า

 1. คำอธิบายสินค้า

ในการอธิบายสินค้าที่มีจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อออนไลน์ ทองหล่อเพ็ทมาร์ทพยายามที่จะทำให้ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ดี ทองหล่อเพ็ทมาร์ทไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้า หรือเนื้อหาอื่นๆ ของการบริการจากทองหล่อเพ็ทมาร์ทนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากสินค้าใดๆ ที่นำเสนอโดยทองหล่อเพ็ทมาร์ทไม่เป็นดังคำอธิบาย สามารถคืนสินค้าได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

 1. การชำระเงิน

เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของคุณจะถูกหักเพียงครั้งเดียวหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับ

 1. รหัสส่วนลด

ข้อเสนอรหัสส่วนลดจะมีเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดๆ หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ระบุไว้

 1. การคืนสินค้าและการคืนเงิน

ทองหล่อเพ็ทมาร์ทไม่มีสิทธิ์ในสินค้าที่ส่งคืนจนกว่าสินค้านั้นๆ จะมาถึงคลังสินค้า การคืนเงินอาจทำได้โดยไม่เรียกร้องการคืนสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา ในสถานการณ์นี้ ทองหล่อเพ็ทมาร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ถูกคืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน โปรดดูที่หน้า การคืนสินค้า

 1. การดำเนินการของคุณ

10.1 สิ่งที่ห้ามทำ:

(a) ใช้เว็บไซต์ในทางฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ

(b) ใช้เว็บไซต์ในทางรุกราน ก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขู่หรืออื่นๆ ต่อบุคคลอื่น

(c) แทรกแซง ทำลาย หรือสร้างเหตุการณ์ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์

(d) อัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่:

 

(i) ไม่ได้เป็นงานต้นฉบับของคุณ หรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลอื่น

(ii) เป็น หรือคาดว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว ดูหมิ่น หรืออื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึง เนื้อหาที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนาในทางไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง หรือมีแนวโน้มในการโจมตี ดูหมิ่นผู้อื่นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจใดๆ

(iii) ประกอบด้วยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น นอกจากได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น

(iv) คุณรู้หรือสงสัย หรือคาดว่าจะรู้หรือสงสัยว่ามีความผิด หลอกลวง หรือเป็นเท็จ

(v) ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่มีจุดประสงค์ ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก หรือ

(vi) ประกอบด้วยเนื้อหาการเงิน กฎหมาย การแพทย์ หรือข้อคิดเห็นทางวิชาชีพอื่นๆ

 

หากคุณพบว่ามีการกระทำดังที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อเรา

10.2 ทองหล่อเพ็ทมาร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่อื่นๆที่ได้กระทำในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำใดๆที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์ของเรา เท่ากับคุณยินยอมและอนุญาตให้ยูนิโคล่ได้รับกรรมสิทธิ์การใช้งาน แบบไม่ผูกขาดทั่วโลก ทั้งยังปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆในทุกรูปแบบและทุกจุดประสงค์

10.3 ทองหล่อเพ็ทมาร์ทจะไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความผิดที่เกิดจากเนื้อหาใดๆ ที่บรรจุ โพสต์ เผยแพร่หรืออื่นๆ บนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากทองหล่อเพ็ทมาร์ท ทองหล่อเพ็ทมาร์ทจะไม่รับรองความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำกล่าวใดๆ โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากทองหล่อเพ็ทมาร์ท

10.4 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อทองหล่อเพ็ทมาร์ทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา ซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาต (รวมถึงบริษัทในเครือ) ของทองหล่อเพ็ทมาร์ทในส่วนของความผิดใดๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย) ความเดือดร้อนหรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) จากการละเมิดหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ หรือการละเลยหรือการปฏิบัติโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในส่วนของคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ

 1. ข้อสงวนสิทธิ์

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราถือว่ามีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น แต่ซอฟแวร์หรือข้อมูลของคุณอาจจะได้รับความเสียหายจากการแพร่กระจายไวรัสใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือจากเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของทองหล่อเพ็ทมาร์ทไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ทองหล่อเพ็ทมาร์ทจะได้รับการยกเว้น ตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมด (ทั้งโดยตรงและโดยนัยยะ) คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะทางใดๆก็ตาม

 

 1. ความเสี่ยงจากการสูญหาย

สินค้าที่ทำการซื้อจากทองหล่อเพ็ทมาร์ทจะดำเนินตามสัญญาการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญหาย และสินค้าบางชนิดจะไปถึงคุณโดยส่งผ่านทางผู้จัดส่ง

 

 1. บัญชีของคุณ

หากคุณใช้บริการของทองหล่อเพ็ทมาร์ท คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

 

 1. การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์

ทองหล่อเพ็ทมาร์ทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุง เว็บไซต์ของทองหล่อเพ็ทมาร์ทโดยไม่จำกัดระยะเวลา

16. โปรแกรมแนะนำเพื่อน และStore Credit ของทองหล่อเพ็ทมาร์ท

ทองหล่อเพ็ทมาร์ทจะให้รางวัล(เป็นเครดิต) กับสมาชิกเมื่อสมาชิกเชิญชวนเพื่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทองหล่อเพ็ทมาร์ท(Rewards Program) สมาชิกอาจจะได้รับรางวัล (เป็นเครดิต) เมื่อเพื่อนๆขอสมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทองหล่อเพ็ทมาร์ทเช่นเดียวกัน  เพื่อนๆของสมาชิกมีสิทธิได้รับรางวัล (เป็นเครดิต) เมื่อทำการสั่งซื้อครั้งแรก

การมอบ Store Credit ให้กับสมาชิกจะเป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่อง Store Credit ของทองหล่อเพ็ทมาร์ท สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับ Store Credit เมื่อมีการชวนเชิญเพื่อนเป็นสมาชิกกับทองหล่อเพ็ทมาร์ท, เพื่อนใหม่ของสมาชิกต้องเข้าเป็นสมาชิกผ่านทางลิงค์ที่ทางสมาชิกส่งไปให้เท่านั้น Store Credit ใช้เป็นส่วนลดส่งเสริมการขายหรือใช้เป็นเครดิตที่นำเสนอโดยทองหล่อเพ็ทมาร์ท Store Credit  ไม่ถือว่าเป็นบัญชีหรือเป็นการชำระเงินหรือเป็นทรัพย์สินของสมาชิกแต่อย่างใด  Store Credit เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับวิธีการคืนเงินให้แก่สมาชิก  เมื่อสินค้าที่สมาชิกได้ซื้อไปแล้วมีการส่งคืนกลับมา Store Credit มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินสด  สามชิกจะใช้ Store Credit ในการซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ของทองหล่อเพ็ทมาร์ทเท่านั้น  หากสามชิกต้องการใช้ Store credit ในการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงกว่ามูลค่าของ Store Credit ที่สามชิกมีอยู่  สมาชิกจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถชำระเงินค่าสินค้าคงเหลือได้จนครบถ้วน  ทองหล่อเพ็ทมาร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก Store Credit  หรือเครดิตของสามชิก ทันที ที่ตรวจสอบพบว่สมาชิก ได้รู้เห็น มีส่วนร่วมในการปลอมแปลงรายชื่อเพื่อน (ปลอมแปลงรายชื่อเพื่อนใหม่เข้าเป็นสมาชิกกับทองหล่อเพ็ทมาร์ท) หรือสมาชิกละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็ปไซต์ทองหล่อเพ็ทมาร์ทไม่ว่าในข้อใดข้อหนึ่ง พร้อมทั้งทองหล่อเพ็ทมาร์ทจะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่าน  Store Credit ไม่สามารถโอนหรือขายได้   Store Credit ไม่ใช่ Gift Card แต่สามารถใช้ในการซื้อ Gift Card ได้ ทองหล่อเพ็ทมาร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ใช้กับ Store Credit ซึ่งรวมทั้งระยะเวลาที่หมดอายุและ / หรือความสามารถในการแลกรับ Store Credit ที่มีอยู่  Store Credit จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้งานแต่อย่างใด  ดู Store Credit ของท่านคลิกที่นี่

 

 1. 17นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตั้งขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลของคุณ สามารถอ่านได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทองหล่อเพ็ทมาร์ท ความเป็นส่วนตัวของทองหล่อเพ็ทมาร์ทการใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทองหล่อเพ็ทมาร์ท

 1. ขอบเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

 

 1. การติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ กรุณาติดต่อที่หมายเลข ………