แจ้งเคลมสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้าได้ 2 ช่องทาง:

  • คืนสินค้าได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาใกล้บ้านคุณทุกสาขา
  • ส่งสินค้ากลับมาที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสำนักงานใหญ่ พระราม 9
  • โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะมาส่งเองหรือใช้ระบบขนส่งเอกชนก็ได้

ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางโรงพยาบาบสัตว์ทองหล่อเอง เช่น ทางเราส่งของให้ท่าน ไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หรือสินค้าชำรุดตั้งแต่ทางโรงพยาบาลเป็นคนจัดส่ง โดยความเสียหายไม่ได้เกิดจากตัวของลูกค้า หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เรายินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่โดยทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เงื่อนไขในการคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ต่อเมื่อ:
1. สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน ไม่มีรอยแกะ หรือไม่ชำรุด
2. สินค้าต้องมีป้ายราคาติดอยู่
3. สินค้าที่ซื้อต้องได้รับการส่งคืนภายใน 14 วันนับจากวันที่สินค้าถึงมือลูกค้า
4. สินค้าชำรุดอันเนื่องมาจากต้นทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ หรือ สินค้าไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่ง
เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
• สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.Thonglorpetshop.com
• ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทอาหารและยา ที่ถูกแกะหรือเปิดใช้แล้ว
• สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อของลูกค้าเอง
• ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
• สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
• สินค้าเป็นสินค้าร่วมรายการเซลล์
• ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าเนื่องด้วยความต้องการของลูกค้าเอง