ตรวจโรคเบาหวาน - สำหรับน้องหมาแมว

อาการความเสี่ยงของโรคเบาหวานในสุนัขและแมวที่เจ้าของอาจละเลย🧐 ตรวจป้องกันเพื่อควบคุมโรค 🩺 รู้ไว ช่วยลดโอกาสในการเกิดอาการรุนแรงเบาหวานเป็นพิษ และลดความเสี่ยงอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน💉

โรคเบาหวานในสัตว์เลี้ยงเป็นยังไง?

โรคเบาหวานในสัตว์เลี้ยงเกิดกับสัตว์เลี้ยงในช่วงไหนก็ได้ของชีวิต แต่ส่วนมากจะพบเห็นในสัตว์มีอายุ ซึ่งปัจจุบันจะพบเห็นโรคนี้มากขึ้นเรื่อย เพราะสัตว์เลี้ยงมีอายุยืนยาวขึ้น โดยอาการที่พบบ่อย

  1. นอนซึมกว่าเดิม
  2. เข้าห้องน้ำบ่อย/ฉี่บ่อย
  3. ดื่มน้ำมากกว่าปกติ

*บางกรณีเคยพบเห็นมดขึ้นฉี่ของน้องเลยทีเดียว
*นอกจากนี้เบาหวานยังเป็นโรคที่นำไปสู่โรคอื่นๆเช่น ต้อกระจกในสุนัขและแมว

 

การตรวจเบาหวานโดยเร็วจึงเป็นการป้องกันที่ดี เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอื่นๆ

แพ็กเกจตรวจคัดกรอง โรคเบาหวาน

🧡แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวาน 🧡
✔️ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
✔️ ตรวจปัสสาวะ
ราคา 400 บาท (สุทธิ)
ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2022
ใช้ได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อทุกสาขา

เงื่อนไข
1.โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ตัว
2.สามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อทุกสาขา
3.ระยะเวลาซื้อและใช้แพ็กเกจ ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2565
4.กรุณางดอาหารล่วงหน้าก่อนรับการตรวจ 6-8 ชั่วโมง
5.เก็บตัวอย่างปัสสาวะไม่เกิน 4 ชั่วโมง
6.สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

กดสั่งซื้อแพ็กเกจตรวจคัดกรอง โรคเบาหวาน

ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2022 ใช้ได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อทุกสาขา

ที่อยู่ บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 80 ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105537041374