Sukina Petto สเปรย์ฆ่าเชื้อดับกลิ่น 300ml

฿130.00

-กำจัดกลิ่นปัสสาวะ อุจจาระ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยง
-ช่วยลดเชื้อโรคแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคในสัตว์เลี้ยงได้
-สามารถใช้กับพื้น พรม บริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง หรือที่นอนของสัตว์เลี้ยง
-ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง

LINE LOGO SVG แชท

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ:
-กำจัดกลิ่นปัสสาวะ อุจจาระ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยง
-ช่วยลดเชื้อโรคแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคในสัตว์เลี้ยงได้
-สามารถใช้กับพื้น พรม บริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง หรือที่นอนของสัตว์เลี้ยง
-ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.65 กก.
brands

ปริมาณของสินค้า