สเปรย์ฟีโรโมนดูแลพฤติกรรมแมวและลดความเครียด Feliway Spray 60 ml.

฿895.00

เพราะความเครียดมีผลต่อสุขภาพและพฤติกรรม FELIWAY คือ ฟีโรโมนF3 สังเคราะห์ซึ่งเป็นการสื่อสารทางกลิ่นที่แมวทุกตัวใช้เพื่อโต้ตอบกันซึ่งจะปล่อยออกมาจากบริเวณใบหน้าในขณะที่แมวมีความสุข เคลิบเคลิ้ม ลดความเครียดให้แมวเมื่อต้องเดินทางไปนอกบ้าน เช่น เที่ยว ย้ายที่อยู่ใหม่หรือหาสัตวแพทย์ ช่วยให้จัดการกับปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียดของแมว เช่น การพ่นปัสสาวะไม่เป็นที่ ฝนเล็บ ก้าวร้าว ซึมไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเหมือนเคย การเลียขนหรือกินอาหารที่มากหรือน้อยเกินไป

มีสินค้าอยู่ 11

LINE LOGO SVG แชท

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพราะความเครียดมีผลต่อสุขภาพและพฤติกรรม FELIWAY คือ ฟีโรโมนF3 สังเคราะห์ซึ่งเป็นการสื่อสารทางกลิ่นที่แมวทุกตัวใช้เพื่อโต้ตอบกันซึ่งจะปล่อยออกมาจากบริเวณใบหน้าในขณะที่แมวมีความสุข เคลิบเคลิ้ม
• ลดความเครียดให้แมวเมื่อต้องเดินทางไปนอกบ้าน เช่น เที่ยว ย้ายที่อยู่ใหม่หรือหาสัตวแพทย์
• ช่วยให้จัดการกับปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียดของแมว เช่น การพ่นปัสสาวะไม่เป็นที่ ฝนเล็บ ก้าวร้าว ซึมไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเหมือนเคย การเลียขนหรือกินอาหารที่มากหรือน้อยเกินไป

FELIWAY Spray ใช้ในกรณีไหนได้บ้าง
1. แมวที่เลี้ยงรวมกันหลายๆตัว
2. สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรือมีเสียงดัง เช่น เปลี่ยนบ้านใหม่, งานสังสรรค์ ,ก่อสร้างต่อเติมบ้าน
3. นําแมวไปฝากเลี้ยง หรือพักค้างที่ คลินิก,โรงพยาบาลสัตว์,โรงแรมแมว
4. ใช้ระหว่างการเดินทาง
5. มีสมาชิกใหม่ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นแมว สัตว์เลี้ยงอื่นๆ หรือคน
6. แมวที่มีปัญหากระเพาะปัสสาวะอักเสบ ขนร่วง เบื่ออาการ อาจใช้ Feliway ร่วมในการรักษาภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์
วิธีการใช้
•ในระหว่างการเดินทางให้ฉีด FELIWAYไปที่ตะกร้า, เบาะนอน,ของเล่น หรือวัตถุที่อยูใกล้แมว 8-10ปั๊ม/ครั้ง ฉีดทุกๆ 5ชั่วโมง อย่าฉีดที่แมวโดยตรง!
•ขณะอยู่บ้านให้ฉีด FELIWAY ลงบนวัตถุบริเวณที่แมวชอบอยู่ 8 -10ปั๊ม/ครั้ง ฉีดทุกๆ 5ชั่วโมง (ถ้าไม่อยูบ้านตลอดวัน อย่างน้อยฉีดเช้า เย็น ก่อนนอน)
•ในกรณีที่แมวพ่นปัสสาวะไม่เป็นที่ ฝนเล็บจนสิ่งของในบ้านเสียหาย ให้เช็ดทําความสะอาดบริเวณปัสสาวะ หรือรอยข่วน แล้วฉีด FELIWAY รอบๆรอย 8-10ปั๊ม/ครั้ง ฉีดทุกๆ 5ชั่วโมง
*รอประมาณ 15 นาทีก่อนปล่อยให้แมวอยู่บริเวณที่ฉีด FELIWAY
**ต้องใช้ FELIWAY ต่อเนื่องอยางน้อย 1เดือน เพื่อปรับพฤติกรรมให้ค่อยๆลดลง จนสังเกตเห็นได้ว่าปัญหานั้นดีขึ้น หรือหมดไป
***ปัญหาพฤติกรรมควรได้รับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการใช้ FELIWAY

FELIWAY Spray helps calm and reduce stress on-the-go, while also providing additional support at home.
1. Makes travel and visits to the vet less stressful.
2. Allows convenient and targeted management of the areas marked by your cat with spraying or scratching in your home.
Easy on-the-go
• During car journeys or when going to the vet, spray directly in your cat’s carrier or basket 15 minutes before use
3. Easy at home
• Simply spray on doorways, cat-flaps, window sills and prominent objects around the house.
• To prevent marking if it already occurred, spray on marked areas after a thorough cleaning.
Good to Know
• At home: Re-spray daily to reduce the likelihood of re-marking
• During car journeys: re-spray every 4-5 hours (ensure your cat is away from the area while reapplying)
• Always wait about 15 minutes before letting your cat near any sprayed areas Never spray directly on your cat!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.4 กก.
brands

ปริมาณของสินค้า