CAT’S BEST UNIVERSAL STRAWBERRY FLAVOR

CAT’S BEST UNIVERSAL STRAWBERRY FLAVOR วัสดุปูรองออแกนิค นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ผลิตจากเปลือกไม้สน Spruce & Fir ไม่จับตัวเป็นก้อน ฝุ่นน้อย ปลอดภัยต่อระบบหายใจ กลิ่นสตอเบอร์รี่ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,