CAT’S BEST UNIVERSAL STRAWBERRY FLAVOR

฿320.00

CAT’S BEST UNIVERSAL STRAWBERRY FLAVOR วัสดุปูรองออแกนิค นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ผลิตจากเปลือกไม้สน Spruce & Fir ไม่จับตัวเป็นก้อน ฝุ่นน้อย ปลอดภัยต่อระบบหายใจ กลิ่นสตอเบอร์รี่ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CAT’S BEST UNIVERSAL STRAWBERRY FLAVOR