Kelly&Co ซิงเกิ้ลทรีทส์ ไวล์คอตโอเชี่ยนมิกซ์ สำหรับแมว

฿179.00

• ผลิตจากวัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ 100%
• คัดสรรเนื้อสัตว์ที่เชื่อถือได้ ปราศจากสารเร่งเนื้อแดงและฮอลโมน
• นวัตกรรมการผลิตจากประเทศอเมริกา คุณค่าทางโภชนาการสูงดั่งเดิมตามธรรมชาติ
• ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนใดๆ ที่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการ
• ไม่มีเกรนและกลูเตน ไม่มีส่วนผสมของแป้ง
• ไม่แต่งกลิ่นสีและกลิ่นใดๆ
• โรงงานผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP อาหารคน และสินค้ามีทะเบียนกรมปศุสัตว์ ปลอดภัย

Kelly&Co ซิงเกิ้ลทรีทส์ ไวล์คอตโอเชี่ยนมิกซ์ สำหรับแมว

฿179.00

Kelly&Co ซิงเกิ้ลทรีทส์ ไวล์คอตโอเชี่ยน บลู มารีน สำหรับแมว

฿179.00

• ผลิตจากวัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ 100%
• คัดสรรเนื้อสัตว์ที่เชื่อถือได้ ปราศจากสารเร่งเนื้อแดงและฮอลโมน
• นวัตกรรมการผลิตจากประเทศอเมริกา คุณค่าทางโภชนาการสูงดั่งเดิมตามธรรมชาติ
• ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนใดๆ ที่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีเกรนและกลูเตน ไม่มีส่วนผสมของแป้ง
• ไม่แต่งกลิ่นสีและกลิ่นใดๆ
• โรงงานผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP อาหารคน และสินค้ามีทะเบียนกรมปศุสัตว์ ปลอดภัย

Kelly&Co ซิงเกิ้ลทรีทส์ ไวล์คอตโอเชี่ยน บลู มารีน สำหรับแมว

฿179.00

Kelly&Co ซิงเกิ้ลทรีทส์ ไวล์คอตโอเชี่ยน ทูน่า สำหรับแมว

฿179.00

• ผลิตจากวัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ 100%
• คัดสรรเนื้อสัตว์ที่เชื่อถือได้ ปราศจากสารเร่งเนื้อแดงและฮอลโมน
• นวัตกรรมการผลิตจากประเทศอเมริกา คุณค่าทางโภชนาการสูงดั่งเดิมตามธรรมชาติ
• ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนใดๆ ที่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการ                                                                                                    • ไม่มีเกรนและกลูเตน ไม่มีส่วนผสมของแป้ง
• ไม่แต่งกลิ่นสีและกลิ่นใดๆ
• โรงงานผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP อาหารคน และสินค้ามีทะเบียนกรมปศุสัตว์ ปลอดภัย

Kelly&Co ซิงเกิ้ลทรีทส์ ไวล์คอตโอเชี่ยน ทูน่า สำหรับแมว

฿179.00

Kelly&Co ซิงเกิ้ลทรีทส์ ไวล์คอตโอเชี่ยนมิกซ์ สำหรับสุนัข

฿179.00

• ผลิตจากวัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ 100%
• คัดสรรเนื้อสัตว์ที่เชื่อถือได้ ปราศจากสารเร่งเนื้อแดงและฮอลโมน
• นวัตกรรมการผลิตจากประเทศอเมริกา คุณค่าทางโภชนาการสูงดั่งเดิมตามธรรมชาติ
• ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนใดๆ ที่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการ                                                                                                    • ไม่มีเกรนและกลูเตน ไม่มีส่วนผสมของแป้ง
• ไม่แต่งกลิ่นสีและกลิ่นใดๆ
• โรงงานผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP อาหารคน และสินค้ามีทะเบียนกรมปศุสัตว์ ปลอดภัย

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 8859214300114 หมวดหมู่: ,