ไขข้อสงสัย แมวต้องอาบน้ำไหม? อาบน้ำแมวอย่างไร?

แมวอาบน้ำได้ไหม