You are currently viewing Covid-19 และสัตว์เลี้ยงของเรา

Covid-19 และสัตว์เลี้ยงของเรา

เรื่องของ Covid-19 และสัตว์เลี้ยงของเรา 

เป็นที่น่ากังวลกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายๆบ้านว่าเชื้อ Covid-19 จะส่งผลกระทบเรากับสัตว์เลี้ยงอย่างไรบ้าง อีกทั้งถ้าเราป่วยเป็น Covid-19 เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับสัตว์เลี้ยง และใครจะดูแลพวกเขาเมื่อเราต้องกักตัวในสถานการ์ณการระบาดนี้ ไปหาคำตอบในบทความนี้กันค่ะ

 1. สัตว์เลี้ยงของเราสามารถเป็น Covid-19 หรือไม่?

ตอนนี้ข่าวดีคือ Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC จากสหรัฐอเมริกายังไม่พบการรายงานว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ประเภทอื่นสามารถได้รับเชื้อ Covid-19 อีกทั้ง CDC และ WHO (World Health Organization) ยังมีความเห็นร่วมกันว่า ยังไม่มีปัจจัยหรือหลักฐานอะไรที่บ่งบอกได้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราสามารถรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อได้ เรายังต้องศึกษาอีกมากเพื่อทำความเข้าใจว่าเชื้อ Covid-19 จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสัตว์เลี้ยงของเราได้บ้าง

การแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 จากสัตว์เลี้ยงสู่คนนั้น มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ อีกทั้งสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญใดๆในการแพร่เชื้อ Covid-19 ซึ่งเรายังไม่พบเคสหรือหลักฐานใดๆว่าไวรัสสามารถแพร่จากคนสู่สัตว์เลี้ยง หรือแพร่จากผิวหนังหรือขนของสัตว์เลี้ยงด้วยกันเองได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัตว์เลี้ยงก็มีเชื้อโรคอื่นๆที่สามารถทำให้เราไม่สบายได้ โดยเฉพาะสมาชิกในบ้านที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือเป็นเด็ก และผู้สูงอายุ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีโอกาสไม่สบายได้ง่าย ดังนั้นการรักษาความสะอาดอย่างเป็นประจำจึงเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่ง

2. ระวังไว้ก่อนดีที่สุด

เนื่องจากเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับ Covid-19 ที่ค่อนข้างจำกัด การป้องกันสัตว์เลี้ยงจาก Covid-19 จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้โดย

 1. หลีกเลี่ยงพื้นที่สาธารณะที่คนหรือสัตว์เลี้ยงรวมตัวกัน
 2. เมื่อพาสุนัขออกไปเดินเล่นควรรักษาระยะห่างจากสุนัขตัวอื่นและเจ้าของท่านอื่นๆ
 3. หากเป็นน้องเหมียว ให้อยู่ในบ้านจะปลอดภัยที่สุด เนื่องจากน้องเหมียวบางบ้านอาจมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบออกนอกบ้านอยู่แล้ว ดังนั้นการอยู่บ้านก็เป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงได้ดีค่ะ

 ในขณะที่เราอยู่บ้านมากขึ้นอาจเป็นเรื่องชอบใจของเจ้าสัตว์เลี้ยงเพราะเราจะมีเวลาให้พวกเขามากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันกิจวัตรประจำวันของสัตว์เลี้ยงอาจลดลง  เจ้าของสามารถหาของเล่นใหม่ๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกพัฒนาการสมองของสัตว์เลี้ยง หรืออาจลองฝึก trick ใหม่ๆให้พวกเขา ก็เป็นการ upskill สัตว์เลี้ยงของเราเช่นกันค่ะ

 3. ข้อควรปฎิบัติเมื่อเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ Covid-19

 • คุณสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณได้ปกติ แต่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบใกล้ชิดเช่น การจูบ หรือการเลียมือ และไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงนอนในห้องหรือเตียงเดียวกัน อีกทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเมื่อคุณมีความจำเป็นต้องสัมผัสตัวสัตว์เลี้ยง คุณควรทำการล้างมือทุกครั้ง ก่อนและหลังที่จับตัวสัตว์เลี้ยง
 • หากเป็นไปได้ ให้สมาชิกในบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงไปก่อน แต่ยังคงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง ผู้ดูแลควรทำการล้างมือทุกครั้ง ก่อนและหลังที่จับตัวสัตว์เลี้ยง อีกทั้งรักษาระยะห่างจากผู้มีความเสี่ยงสูงอย่างเคร่งครัด หรือ เรายังสามารถจัดสรรบริเวณให้สัตว์เลี้ยงอยู่โดยการใช้คอกกั้นพื้นที่ เพื่อรักษาระยะห่าง
 • หากสัตว์เลี้ยงป่วยรุนแรงให้โทรติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ทันที โดยเจ้าของแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบล่วงหน้า ว่าเจ้าของเป็นกลุ่มเสี่ยงติด Covid-19 ทางโรงพยาบาลอาจให้คำแนะทางโทรศัพท์หากพิจรณาแล้วว่าไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาล แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยอย่างรุนแรงทางโรงพยาบาลอาจส่งบุคคลากรที่มีความพร้อมไปนำสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับการรักษา โดยแต่ละโรงพยาบาลจะมีมาตราการความปลอดภัยการนำส่งสัตว์เลี้ยง
 • เจ้าของสามารถให้ญาติหรือเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงพาสัตว์เลี้ยงไปโรงพยาบาลแทนได้ โดยผู้นำมาต้องสวมใส่ชุดป้องกันอย่างเคร่งครัดทั้งถุงมือและหน้ากากอนามัย
 • ห้ามทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์” หากอยากทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงให้ใช้วิธีการอาบน้ำด้วยแชมพูตามปกติ

4. ทำอย่างไรเมื่อเราป่วยเป็น Covid-19?

 • ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงคนเดียว ให้โทรติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถรับฝากดูแลสัตว์เลี้ยงได้ในกรณีที่ท่านต้องเข้าพักษาตัวที่โรงพยาบาล อย่าเพิ่งพาพวกเขาไปด้วยตัวเอง โทรติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถรับฝากดูแลสัตว์เลี้ยงได้ในกรณีที่ท่านต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลสัตว์จะมีมาตราการเคร่งครัดสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงในกรณีนี้ให้มีความปลอดภัยที่สุด โดยเจ้าของต้องแจ้งทางโรงพยาบาลว่าตัวเองป่วยเป็น Covid-19
 • หากเป็นไปได้ ให้สมาชิกในบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงไปก่อนตอนที่คุณไม่สบาย แต่ยังคงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง เช่นการจูบ หรือการเลียมือ และไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงนอนในห้องหรือเตียงเดียวกันกับผู้ดูแลเป็นระยะเวลา 14 วัน
 • หากสัตว์เลี้ยงมีความจำเป็นที่ต้องพบสัตวแพทย์ สามารถให้เพื่อนหรือญาติที่ไม่ได้ป่วยด้วยโรค Covid-19 นำสัตว์เลี้ยงไปโรงพยาบาลสัตว์ได้โดยจำเป็นต้องแจ้งทางโรงพยาบาลให้รับทราบก่อนล่วงหน้า และผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาต้องสวมเครื่องป้องกันที่หมาะสม ได้แก่ ถุงมือและหน้ากากอนามัย

*ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าสัตว์เลี้ยงสามารถแพร่โรค Covid-19 สู่คนได้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงจึงควรทำตามคำแนะนำ และไม่ควรทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านคนเดียวนะคะ**

ปรึกษาสัตวแพทย์ออนไลน์โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ “ไม่มีค่าใช้จ่าย”

 1. กดแอดไลน์เจ้าทองหล่อ >  bit.ly/30nmDmT 
 2. แจ้งความประสงค์ปรึกษาสัตวแพทย์ออนไลน์ 
 3. เจ้าหน้าที่ Admin คอนเฟิมเวลานัดกับสัตวแพทย์ผ่านระบบ Zoom ไม่มีค่าใช้จ่าย

อ้างอิง:

 • https://www.freeportvet.com/services/other/blog/how-survive-covid-19-quarantine-your-pet
 • https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html
 • https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/pets
 • https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/can-pets-get-coronavirus/faq-20486391
 • สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]