แมวคิดอย่างไรกับมนุษย์? เราตกเป็นทาสจริงๆแล้วใช่ไหมนะ